Privacy Statement

Această declarație își produce efectele cu începere din mai 2018.

Confidențialitatea dvs. este importantă pentru noi

La HOBIJ suntem conștienți de importanța protecției datelor dvs. cu caracter personal, cu garantarea siguranței și transparenței în acest proces. Facem tot ceea ce este necesar pentru prelucrarea într-o manieră responsabilă a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă în materie de protecția datelor. Acest lucru se aplică pentru toate țările în care HOBIJ își desfășoară activitatea.

Această declarație de confidențialitate descrie politica generală de confidențialitate a HOBIJ care guvernează datele cu caracter personal pe care le colectăm, le folosim și le transmitem, date ale vizitatorilor și utilizatorilor website-ului (1), ale candidaților la anumite posturi, ale candidaților (potențiali), ale angajaţilor cu program flexibil, ale angajaților interni ai HOBIJ (2), ale angajaților furnizorilor, beneficiarilor și altor relații de afaceri, precum și ale angajaților altor organizații cu care HOBIJ are sau dorește să aibă o relație de afaceri. Declarația de confidențialitate indică clar și explicit modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

Cine suntem noi

Împreună cu societățile grupului enumerate mai jos, formăm compania HOBIJ:

 • HOBIJ Groep, Camera de comerț: 16085170
 • HOBIJ Staffing B.V., Camera de comerț: 17093022
 • HOBIJ Welcome Housing B.V., Camera de comerț: 55310648
 • HOBIJ Support B.V., Camera de comerț: 17273213

HOBIJ este responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în această declarație de confidențialitate.

Societatea HOBIJ are sediul în localitatea Veghel (Olanda), la adresa de mai jos:

HOBIJ
Hartplein 1
5462 EA Veghel

Postbus 58
5460 AB Veghel
T: +31 (0)413 870 000
E: info@hobij.nl 

 

De la cine colectăm date?

HOBIJ prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru a vă putea pune la dispoziție serviciile noastre și/sau pentru că ne oferiți chiar dvs. aceste date.

Colectăm date cu caracter personal ale

 1. Vizitatorilor și utilizatorului website-ului

În general, website-urile noastre – www.hobij.nl, www.hobij.pl, www.hobij.ro și www.hobij.eu - pot fi vizitate fără ca dvs. să trebuiască să ne transmiteți datele dvs. cu caracter personal.

Din momentul în care vizitați website-ul HOBIJ, se colectează informații care nu pot fi identificate, legate de tipul de aparat, de browser și modul în care folosiți website-ul nostru, de exemplu data și ora accesului, sursa de unde ați fost direcționat direct către website-ul nostru, sistemul de operare pe care îl folosiți, componentele website-ului pe care îl vizitați și paginile pe care le-ați vizitat. Aceste informații ne ajută să îmbunătățim website-urile, să vă facem utilizarea mai ușoară și să vă deservim cât mai eficient posibil.

Informațiile le prelucrăm:

 • cu consimțământul dvs. (prin acceptarea cookie-urilor)
 • pentru a putea executa în mod adecvat contractul și/sau condițiile de utilizare convenite cu dvs.

Pentru ca website-urile noastre să funcționeze în condiții optime, HOBIJ folosește cookie-uri și statistici web. Pentru aceasta folosim Google Analytics și Hotjar. Facem acest lucru pentru a vedea cum utilizează vizitatorii website-ul nostru. Un cookie este un fișier care se salvează pe computerul dvs. La următoarea vizită pe website-ul nostru, aceste cookie-uri sunt identificate.

În momentul în care ne puneți la dispoziție datele, prin completarea unui formular, depunerea unei candidaturi sau înregistrarea prin care vă creați un cont, prelucrăm datele pe care ni le puneți la dispoziție. Vă rugăm să ne puneți la dispoziție doar informații corecte și relevante.

Colectăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • pentru a putea răspunde la întrebări, sfaturi, feedback, candidaturi sau cereri după ce ați completat în prealabil un formular în acest sens sau v-ați lăsat datele;
 • posibilitatea de a vă oferi informații despre serviciile noastre și alte activități și pentru a putea adapta mai bine aceste servicii dorințelor și competențelor dvs.;
 • pentru a vă trimite oferte, evenimente și alte informații care pot fi interesante pentru dvs.;
 • pentru a vă putea trimite e-mailuri cu buletine informative sau alerte atunci când există posturi vacante, în cazul în care v-ați manifestat interesul legat de acestea (opt-in);
 • pentru a prelucra feedback-ul sau reclamațiile trimise de dvs. sau pentru a răspunde la acestea, pentru a ne putea îmbunătăți serviciile și metodele sau pentru a vă putea fi de mai mare ajutor.
2.    Candidații, candidații potențiali, angajații cu program flexibil, angajații interni ai HOBIJ și/sau alte persoane

Prelucrăm datele cu caracter personal necesare serviciilor pe care le prestăm. Colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal exclusiv în scopul serviciilor noastre de resurse umane și recrutare, care includ intermedierea, munca temporară, detașarea de personal, recrutarea & selecția, dezvoltarea personală și integrarea, reintegrarea, consilierea în carieră, consultanța, planificarea și administrația personalului și salariilor. Fără aceste date nu ne putem oferi serviciile.

Prelucrăm informațiile colectate de noi:

 • pentru a putea executa în mod adecvat contractul și/sau condițiile de utilizare convenite cu dvs.
 • pentru a respecta obligațiile legale;
 • în temeiul unui interes legitim care este în concordanță sau rezultă din scopurile prelucrării, indicate mai sus;
 • în anumite cazuri: cu consimțământul dvs., atunci când acest lucru este posibil și când vă puteți da în mod liber consimțământul. (Dacă sunteți mai tânăr de 16 ani, avem nevoie de consimțământul părinților dvs. sau al persoanei care are răspunderea părintească).
 • pentru a putea comunica cu dvs. (corect și clar);
 • pentru a vă face oferte și/sau pentru a vă oferi informații despre serviciile noastre și alte activități și pentru a le putea adapta mai bine dorințelor și competențelor dvs.;
 • pentru a vă face oferte comerciale, pentru a vă trimite buletine informative, pentru a vă informa legat de evenimente și promoții care are putea fi interesante pentru dvs., exclusiv dacă v-ați manifestat interesul în acest sens (opt-in);
 • pentru a prelucra feedback-ul sau reclamațiile trimise de dvs. sau pentru a răspunde la acestea, pentru a ne putea îmbunătăți serviciile și metodele sau pentru a vă putea fi de mai mare ajutor;
 • pentru a ne îmbunătăți serviciile; dacă, în scopuri de training, programăm interviuri, vă vom informa legat de aceasta în prealabil;
 • pentru a putea verifica caracterul adecvat și disponibilitatea dvs. pentru angajări permanente sau temporare sau pentru o muncă pe bază de comandă, proces în care se va putea face uz și de rezultatele la teste, se vor verifica recomandările, rețele sociale (doar dacă acest lucru este relevant funcției și dacă se specifică în textul anunțului legat de postul vacant);
 • pentru a ne forma o imagine a companiilor la care puteți fi angajat sau a modului în care vă putem susține sau sfătui în căutarea unui loc de muncă;
 • pentru a vă putea propune la beneficiarii noștri, printr-un material audio și/sau video, în cazul materialelor video sau fotografiilor: doar dacă ni le-ați pus la dispoziție benevol, sau dacă ați dispus transmiterea lor; pentru a vă planifica pe cât posibil în funcție de dorințele și disponibilitatea dvs. și de posibilitățile la beneficiarul nostru;
 • pentru a stabili cu dvs. o relație de angajare sau de intermediere de personal și de a menține această relație și pentru a ne ocupa de demersurile administrative relevante în acest sens;
 • pentru respectarea obligațiilor noastre de reîncadrare și pentru a îndeplini obiectivele (impuse de guvern) de reîncadrare în muncă a persoanelor cu acces (mai) dificil pe piața muncii;
 • pentru a întreprinde acțiunile necesare și formalitățile administrative în cazul în care noi ne asumăm riscul propriu;
 • pentru a semna un contract cu beneficiarul pentru o comandă încredințată de beneficiar și pentru a menține și respecta contractul cu beneficiarul;
 • pentru prelucrarea anumitor date legate de funcție în cadrul unui screening înaintea angajării.
 • pentru promovarea dezvoltării dvs. personale și profesionale și pentru a vă crește șansele de integrare în muncă, inclusiv prin instructaje, cursuri și teste;
 • în scopuri de management, printre care: informații destinate managementului, pregătirea auditărilor interne și asigurarea securității companiei, derularea auditărilor și verificărilor de către expertul contabil;
 • în scopuri de calitate, de exemplu pentru certificare;
 • pentru a putea depune o cerere pentru subvenții, reducere a primelor de asigurare, beneficii la cheltuielile cu salariile, etc.;
 • dacă am încheiat un contract de muncă/intermediere de personal cu dvs., pentru respectarea legislației și reglementărilor în vigoare, inclusiv dar nelimitându-se la obligația de identificare, legislația muncii, legislația fiscală și de asigurări sociale, legislația pentru combaterea fraudei și legislația națională și internațională în materie de sancțiuni.
 • în scopuri de marketing, în cazul filmărilor sau ședințelor foto; un formular de consimțământ cu datele cu caracter personal, în cadrul căruia vi se atrage atenția cu privire la dreptul la propria imagine și la utilizarea materialului video.

Datele suplimentare pot fi de dorit pentru a ne putea adapta serviciile mai bine nevoilor dvs., competențelor și/sau disponibilității dvs. sau pentru a răspunde unor cereri sau obligații mai specifice legate de funcția pe care o ocupați și/sau venite de la beneficiari. Vă rugăm să ne puneți la dispoziție doar informații corecte și relevante.

Putem de asemenea colecta datele dvs. (de contact) dacă le-ați postat pe resurse sau rețele publice (de exemplu pe Linkedin), doar dacă avem un motiv justificat pentru a presupune că ați fi interesat de munca sau serviciile oferite de noi. În acest caz, vă vom aborda pentru a verifica dacă vă interesează să vă înregistrați la noi, în conformitate cu condițiile noastre și cu respectarea acestei declarații de confidențialitate. Sunteți singur răspunzător pentru datele dvs. cu caracter personal disponibile pe Internet. Verificați-le cu regularitate și, dacă nu doriți ca anumite informații să fie disponibile terților, protejați-le în mod adecvat.

Mai exact, este vorba - printre altele - de următoarele (documente cu) date cu caracter personal:

La înregistrare;

 • Nume, adresă și localitate, adresa de e-mail și alte date de contact;
 • date legate de naștere, vârstă, sex;
 • curriculum vitae (CV), informații legate de educație, stagiaturi și experiența profesională;
 • date legate de instructaje și cursuri și/sau teste finalizate pe cont propriu sau prin intermediul nostru;
 • date privind disponibilitatea și concediul;
 • alte date (ce pot fi) importante în cadrul evaluării caracterului adecvat al dvs. în calitate de candidat, de exemplu recomandări și diplome;
 • fotografie de pașaport și/sau material video (introducere) - puse la dispoziție benevol.

O copie a actului de identitate poate fi stocată în momentul recrutării și selecției, pentru a se verifica dacă aveți drept de muncă în Olanda. Dacă în termen de patru săptămâni nu începeți munca pentru HOBIJ, atunci vom șterge actul de identitate din evidențele noastre.

Vom cere date legate de sexul dvs. pentru a putea comunica cu dvs., date legate de vârsta dvs. pentru a vă putea identifica în sistemele noastre și pentru a stabili dacă avem anumite obligații (de exemplu legate de salarizare și dacă avem nevoie de consimțământul părinților sau tutorelui dvs.).

În momentul în care începeți să munciți/munciți/ați muncit pentru HOBIJ;

 • naționalitatea, codul social-fiscal, actul de identitate, permisul de muncă;
 • alte date legate de înregistrarea în registrul de personal, de salarii și al absențelor;

Dacă sunteți luat cu împrumut prin intermediul nostru și împrumutat mai departe unui beneficiar;

 • date necesare în cadrul limitării răspunderii utilizatorului (de exemplu nume, adresă, localitate, data nașterii, cod social-fiscal, tipul actului de identitate, seria și durata de valabilitate, dacă este cazul: permis de ședere, declarație A1, permis de muncă).

În anumite cazuri, HOBIJ înregistrează date cu caracter personal speciale, dacă acest lucru este necesar pentru a ne putea îndeplini obligațiile legale, sau dacă acest lucru este permis din alte motive în baza legii. Prin „date cu caracter personal speciale“ înțelegem: date genetice și biometrice, sănătate, date cu caracter personal referitoare la infracțiuni și/sau date cu caracter personal legate de comportament ilegal sau deranjant, etc. Pentru înregistrarea acestor date se va cere consimțământul explicit separat. 

 1. Angajații furnizorilor, beneficiarilor și ai altor relații de afaceri

Prelucrăm datele cu caracter personal al persoanelor care lucrează pentru societăți cu care facem afaceri (1) pentru a furniza informații legate de serviciile prestate și alte activități,(2) pentru a menține relația de afaceri și (3) pentru a încheia și menține un contract pe bază de comandă.

Informațiile le prelucrăm:

 • pentru a putea executa în mod adecvat contractul și/sau condițiile de utilizare convenite cu dvs.
 • pentru a respecta o obligație legală;
 • în temeiul unui interes legitim care este în concordanță sau rezultă din scopurile prelucrării, indicate mai sus; (de ce prelucrăm datele cu caracter personal): facem acest lucru în temeiul unei evaluări amănunțite a echilibrului de interese
 • pe baza consimțământului dvs.

Ce tip de date cu caracter personal colectăm de la dvs.?

 • numele și datele de contact;
 • funcţia
 • datele societății pentru care lucrați sau pe care o reprezentați;
 • datele necesare pentru a putea menține o bună relație de afaceri cu dvs.;
 • date cu privire la evenimente și întâlniri.

Colectăm datele dvs. în următoarele scopuri:

 • pentru a putea întocmi contractul cu dvs., pentru a-l putea menține și respecta;
 • pentru a putea comunica cu dvs.;
 • pentru a putea menține o bună relație de afaceri cu dvs.;
 • pentru a vă face oferte, cadouri de afaceri și/sau pentru a vă oferi informații despre serviciile noastre și alte activități;
 • pentru a vă face oferte comerciale, pentru a vă trimite buletine informative, pentru a vă informa legat de evenimente și promoții care are putea fi interesante pentru dvs., exclusiv dacă v-ați manifestat interesul în acest sens (opt-in);
 • pentru a putea factura;
 • pentru a putea stabili bonitatea dvs.;
 • pentru a vă oferi dvs. și/sau colegilor dvs. acces la portal și pentru a ne ocupa de gestionarea contului dvs.;
 • în scopuri de raportare (de exemplu pentru furnizarea raportului corect persoanei corecte);
 • pentru a prelucra feedback-ul sau reclamațiile trimise de dvs. sau pentru a răspunde la acestea, pentru a ne putea îmbunătăți serviciile și metodele sau pentru a vă putea fi de mai mare ajutor.
 • pentru a ne îmbunătăți serviciile.

Cât timp păstrăm datele dvs.?

Păstrăm datele candidaților (potențiali), candidaților, angajaților cu program flexibil, angajaților interni ai HOBIJ, angajaților furnizorilor, beneficiarilor și altor relații de afaceri pentru a putea servi scopului în care au fost colectate acestea. Termenul de păstrare necesar depinde de relevanța datelor pentru întreținerea sau reglementarea relației noastre și îl stabilim în baza legislației și reglementărilor și a eventualelor riscuri de pretenții, pornind de la principiul că nu păstrăm datele mai mult timp decât este necesar.

În cazul candidaților potențiali, candidaților (în cazul în care nu ați (mai) lucrat pentru HOBIJ) aceasta înseamnă că datele dvs. de intermediere (CV, experiență profesională, educație, rezultate la teste, etc.) sunt disponibile timp de până la doi ani după ultimul contact, dacă nu ați lucrat pentru HOBIJ.

În cazul angajaților cu program flexibil sau angajaților interni (dacă lucrați sau ați lucrat pentru HOBIJ) aceasta înseamnă că datele dvs. personale sunt disponibile timp de doi ani de la încetarea angajării. Anumite date cu caracter personal vor rămâne disponibile pentru HOBIJ dacă este nevoie în cazul pretențiilor de despăgubiri, auditărilor și obligațiilor fiscale.

Dacă nu mai doriți un intermediar în munca dvs., atunci puteți să transmiteți acest lucru persoanei dvs. de contact de la HOBIJ sau puteți renunța la înregistrare, trimițând un mail pe adresa privacy@hobij.nl. Contul dvs. va fi șters și nu veți mai fi abordat și intermediat de către HOBIJ. Când vă înregistrați, datele dvs. cu caracter personal mai rămân disponibile timp de trei luni calendaristice, într-un mediu securizat (la Recrutare & Selecție, perioada este de 24 de luni), în cazul unor eventuale riscuri de pretenții de despăgubiri. În cazul angajaților cu program flexibil și angajaților interni, datele dvs. cu caracter personal sunt arhivate după doi ani într-un mediu securizat.

În mediul securizat, datele dvs. sunt disponibile pentru HOBIJ doar în condiții stricte, în conformitate cu scopurile și termenele prevăzute pentru aceasta. După expirarea termenelor respective, datele dvs. vor fi șterse definitiv.

În cazul în care beneficiarii au un cont în portalul pentru clienți, atunci datele cu caracter personal legate de acest cont sunt disponibile pe o perioadă de până la doi ani de la ultima postare.

Când colectăm datele dvs.?

Colectăm datele dvs., de exemplu, atunci când:

 • vizitați website-urile noastre sau utilizați portalul pentru angajați cu program flexibil sau pentru clienți;
 • completați datele dvs. sau le lăsați pe website-ul nostru;
 • vă creați un cont pe website sau prin portalul angajaților flexibili sau clienților;
 • vă înregistrați la una dintre punctele noastre de lucru; sau;
 • vă înregistrați în alte modalități sau sunteți înregistrat pentru a putea utiliza serviciile noastre sau pentru ca noi să vă putem presta un serviciu.

Dacă HOBIJ nu a primit datele direct de la dvs., colectăm datele dvs.:

 • de pe rețelele sociale, doar dacă avem un motiv justificat pentru a presupune că ați fi interesat de munca pe care o oferim. În acest caz, vă vom aborda pentru a verifica dacă vă interesează să vă înregistrați la noi sau dacă doriți să folosiți serviciile noastre într-o altă modalitate. Dacă nu vă interesează, atunci putem prelucra datele dvs. relevante pentru a ține cont de dorința dvs. de a nu fi abordat de noi;
 • dacă primim informații personale de la persoanele de contact specificate de dvs. pentru recomandări;
 • dacă clienții cărora le-ați fost pus la dispoziție sau la care munciți în prezent ne transmit informații personale despre dvs. sau care vă solicită pentru serviciile noastre; dacă acest lucru face parte sau rezultă din contractul nostru;
 • de la furnizori în cadrul unui contract de împrumut sau reîmprumut de personal, caz în care avem convenția cu furnizorul că acesta v-a informat cu privire la acest lucru și v-a pus la dispoziție declarația noastră de confidențialitate.

Transmiterea datelor dvs. cu caracter personal

HOBIJ poate transmite datele dvs. cu caracter personal următoarelor (categorii) de destinatari:

 • entităţi ale grupului HOBIJ;
 • subcontractanții și furnizorii (de exemplu operatorii de date) care prestează servicii sau execută comenzi în numele HOBIJ. Acești destinatari au acces doar la datele de care au nevoie pentru a-și desfășura sarcinile și și-au asumat obligații contractuale;
 • terții precum furnizorii de servicii care au anumite atribuții la solicitarea noastră (institute de testare, instruire și/sau examinare, institute care derulează sondaje privind gradul de de satisfacție a clienților, ș.a., institute de acreditare și certificare, consultanți externi, parteneri de afaceri și consultanți liber-profesioniști precum avocați, suport tehnic și consultanți IT, care dezvoltă și testează sistemele noastre);
 • beneficiarii pe care vi-i putem propune, la care ați lucrat sau veți lucra sau care apelează la noi pentru consilierea dvs. în carieră, intermedierea dvs., coaching-ul sau reinserția profesională;
 • indivizi și organizații care dețin informații legate de exemplu de persoanele care v-au recomandat sau despre competențele dvs. (de exemplu diplome) sau cărora noi, la cererea dvs., le punem la dispoziție date, de exemplu angajatori actuali, foști angajatori sau angajatori vizați, instructori, institute de examinare și agenții de muncă temporară;
 • terți cărora le furnizăm date, cu acordul dvs. expres, sau cărora le transmitem date în cadrul portabilității datelor;
 • fonduri de pensii, dacă este cazul;
 • instanțe guvernamentale și alte instanțe (de exemplu solicitanți de subvenții), dacă considerăm că avem obligația sau dreptul de a face acest lucru.

Și în toate celelalte cazuri în care avem această obligație, de exemplu printr-un ordin sau o sentință judecătorească.

Transmiterea datelor cu caracter personal se face pe baza unui interes legitim, a consimțământului dvs., a obligației legale și/sau a executării contractului, în conformitate cu scopurile specificate la titlul „De ce colectăm datele dvs. cu caracter personal?”

HOBIJ este reprezentată internațional în diferite țări ale UE. Datele dvs. cu caracter personal pot fi transmite sau stocate în aceste țări. În ce țări ale UE (din afara Olandei) are HOBIJ puncte de lucru:

Polonia

HOBIJ International Work Force Sp. z o.o. – Opole
Kołłątaja 10/4
45-064 Opole - Polska
T: +48 (0)77 415 32 04
E: opole@hobij.pl

România

HOBIJ Romania
Str. Mircea cel Batran, nr. 99C,
Etaj 3, Birou 5, Interfon 5
900592, Constanța, România
T +40 (0)348 452 196
E: aplica@hobij.ro

 

HOBIJ a luat măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal transmise sunt protejate în mod adecvat. Datele dvs. cu caracter personal pot fi trimise către una sau mai multe țări în care HOBIJ are punct de lucru și/sau este reprezentată și pot fi prelucrate acolo. Transmitem datele dvs. cu caracter personal către țări din afara UE doar dacă, în cazul acestora, Comisia Europeană consideră că aveți un grad adecvat de protecție sau unde HOBIJ sau societățile grupului a luat măsurile de protecție adecvate pentru a garanta confidențialitatea datelor dvs. Pentru întrebări legate de aceasta, vezi datele de contact de mai jos.

Drepturile dvs.

Aveți dreptul de a depune o cerere pentru:

 • a avea acces la datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm;
 • de a rectifica datele dvs. cu caracter personal;
 • de a șterge datele dvs. cu caracter personal sau de a limita prelucrarea acestora: în anumite situații, dacă avem un motiv bun în acest sens, de exemplu o obligație legală, avem dreptul de a prelucra datele cu caracter personal sau de a nu le șterge;
 • limitarea prelucrării datelor cu caracter personal sau ridicarea de obiecții împotriva acesteia;
 • transferul datelor dvs.

În cazul unei astfel de cereri, pentru a vă putea proteja datele cu caracter personal, vom avea nevoie să putem stabili identitatea dvs.

Nu folosim un proces decizional automatizat bazat exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru angajații flexibili și beneficiari cu cont în portalul pentru angajați cu program flexibil sau pentru clienți;

 • dacă aveți un cont propriu, aveți acces la o mare parte din datele dvs. cu caracter personal și puteți descărca datele în calitate de candidat, angajat cu program flexibil sau beneficiar, pentru a face uz de dreptul portabilității (transferabilității) datelor. Puteți de asemenea modifica o serie de date, de exemplu puteți face modificări la CV-ul dvs., dacă aveți unul sau puteți modifica datele contului dvs.;
 • dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe consimțământul dvs., aveți de asemenea dreptul de a vă retrage consimțământul, oricând doriți. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu influențează legitimitatea oricărei prelucrări pe baza consimțământului dvs. anterior, înainte ca noi să fi primit o astfel de retragere a consimțământului sau în cazul în care prelucrarea ulterioară a acelorași date să se fi făcut pe alte temeiuri, de exemplu un contract sau o obligație legală a HOBIJ.

Găsiți mai jos modalitatea în care vă puteți retrage consimțământul:

 • dacă ați specificat că doriți să primiți informații legate de noutăți, evenimente, alertări, sau alte mesaje, atunci vă puteți dezabona cu ajutorul opțiunii de dezabonare din mailul pe care îl primiți;
 • cu ajutorul setărilor browser-ului dvs. puteți preveni instalarea cookie-urilor dar puteți modifica în orice moment setările cookie-urilor sau le puteți șterge din computer, folosind setările browser-ului;
 • dacă doriți să modificați sau să ștergeți date la care nu aveți acces pentru a le putea modifica dvs., trebuie să luați legătura cu persoana dvs. de contact și/sau cu sediul HOBIJ sau printr-un mail la privacy@hobij.nl.

Întrebări, observaţii, reclamaţii sau (suspiciune de) încălcare a securității datelor

Dacă aveți întrebări, luați legătura cu persoana dvs. de contact și/sau cu o locație a HOBIJ. De asemenea, puteți lua legătura cu noi folosind datele de contact generale. Datele de contact generale ale HOBIJ în Olanda:

HOBIJ (Sediul central)
H. Hartplein 1
5462 EA Veghel

T: +31 (0)413 870 000
E: info@hobij.nl

 

Dacă aveți reclamații, nu ezitați să ni le transmiteți, ca să vă putem ajuta în continuare și, dacă este nevoie, să ne putem adapta/îmbunătăți serviciile/procesele de muncă.

Aveți întrebări, observații sau reclamații legate de protecția datelor dvs. cu caracter personal de către HOBIJ, atunci luați legătura cu funcționarul nostru pentru protecția datelor. Puteți face acest lucru printr-un mail la privacy@hobij.nl sau telefonic la +31 (0)413 870 000. Specificați că întrebarea / observația / reclamația se adresează funcționarului pentru protecția datelor.  Pe lângă aceasta, aveți dreptul de a depune o plângere legată de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

A avut loc o încălcare a securității datelor sau aveți suspiciuni în acest sens? De exemplu, suspectați că datele dvs. cu caracter personal au fost pierdute sau că au fost accesate neautorizat? Informați-ne direct la privacy@hobij.nl

Protecția datelor dvs.

HOBIJ face tot posibilul pentru a proteja în condiții optime datele dvs. cu caracter personal. Facem acest lucru pe baza politicii noastre de securizare a informațiilor. În acest scop, ținând cont de stadiul actual al dezvoltării, am luat măsuri fizice, administrative, organizatorice și tehnice pentru a preveni utilizarea ilegală a acestor date. Aceste măsuri sunt evaluate cu regularitate și, dacă este nevoie, sunt actualizate.

Dacă se furnizează operatorilor de date cu caracter personal date care execută comenzi sau prestează servicii în numele HOBIJ, HOBIJ a convenit cu aceștia ca și ei la rândul lor să securizeze optim datele cu caracter personal.

Trebuie să fiți conștient de faptul că sunteți singur responsabil pentru securizarea computerului și/sau telefonului dvs. și a propriei conexiuni de internet și că aceasta nu este niciodată 100% sigură. Trimiterea datelor cu caracter personal prin Internet o faceți așadar pe riscul propriu.

Modificări ale declarației de confidențialitate

HOBIJ poate face ocazional modificări, completări sau rectificări ale declarației de confidențialitate, din cele mai varii motive. Cea mai recentă versiune a declarației de confidențialitate o găsiți întotdeauna pe website. Vă recomandăm să citiți cu regularitate declarația de confidențialitate.

Versiune: mai 2018

Această declarație este în conformitate cu GDPR, în vigoare din 25 mai 2018.