NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice HOBIJ SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. In acest sens, HOBIJ SRL este inregistrat in Registrul General al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul 0020420.

Scopul colectării datelor este: selectia si plasarea de personal in strainatate

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, dar acestea sunt necesare in cursul procesului de mediere, pentru a putea facilita solicitantilor de locuri de munca accesul la oferte de angajare. Refuzul dvs. determină imposibilitatea HOBIJ SRL de a va facilita accesul la posturile vacante promovate de catre angajatori si de a media procesul de selectie si plasare.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: clienti ai HOBIJ SRL, care in baza contractelor semnate cu HOBIJ SRL, solicita companiei noastre servicii de intermediere pentru selectie si plasare de personal.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la HOBIJ SRL, str. Mircea cel Batran 99C, etaj 3, biroul 5, Constanta, Romania.  De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră vor fi transferate în Olanda, în vederea gasirii unui loc de munca si/sau in momentul in care se confirma angajarea de catre clientul HOBIJ SRL.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil la aplica@hobij.ro